Home / Tag Archives: نحوه ارتباط با دیگران

Tag Archives: نحوه ارتباط با دیگران

قانون جذب چیست؟

قانون جذب

قانون جذب در عمل به نظر می‌رسد که وقتی ما با تمام وجود خواهان چیزی هستیم و تصمیم می‌گیریم که آن را حتما به دست بیاوریم، گویی ناگهان نیروهایی به کار می‌افتند تا ما را به هدف نزدیک کنند. اشخاصی به کمک می‌آیند، امکانهای تازه‌ای پدیدار می‌شوند، و جاده‌های بزرگی …

Read More »

نکات مهم آداب معاشرت

چند نکته از آداب معاشرت ?در هنگام سخن گفتن،سکوت بین کلمات و جملات وایجاد وقفه ای دراین بین بسیار لازم است که همه ما این سکوت را با نام مکث میشناسیم. اگر شما بدون وقفه و لاینقطع سخن بگویید قطعا شنونده شما از فهم کلام باز می ماند. پس رعایت …

Read More »