Home / Tag Archives: جذب افراد مغرور

Tag Archives: جذب افراد مغرور

۳۰ راه نفوذ در دل

راه های نفوذ در دل

  ۳۰ راه نفوذ در دل افراد اصول دوستیابی و نفوذ بر دیگران و رهبری مؤثر به قرار زیر است : ۱ – انتقاد، شکایت و محکوم نکنید. ۲ – صادق باشید. ۳ – در دیگران انگیزه ایجاد کنید. ۴ – ذاتاً به دیگران علاقه مند باشید. ۵ – همیشه …

Read More »