Home / Tag Archives: ترفند خانه داری جدید

Tag Archives: ترفند خانه داری جدید

ده نکته تمیز کاری خانه

ده نکته تمیز کاری خانه

• تمیز کردن شیشه های تنگ برای تمیزکردن بطری ها، شیشه ها یا تنگ ها، پوست تخم مرغ و آب و صابون ولرم داخل آن ها بریزید و خوب تکان دهید. در زمان کوتاهی داخل آن ها تمیز می شود. • باز کردن در شیشه اگر هنگام باز کردن در …

Read More »