Home / روانشناسی / ارتباط با دیگران / زبان های عذر خواهی

زبان های عذر خواهی

زبان هاي عذر خواهي
زبان هاي عذر خواهي

 

زبان هاي عذر خواهي

پس از گذراندن يك عمر با زوجهاي جوان،قانع شده ام كه هيچ زندگي زناشويي سالمي بدون عذرخواهی و بخشش وجود ندارد.من از اين واقعيت به اين نتيجه رسيده ام كه همه ي ما انسان هستيم و انسانها هم گاهي اوقات چيزهايي مي گويند يا كارهايي انجام ميدهند كه براي ديگران اهانت آميز است.

كلمات و اعمال ناخوشايند ميان افراد درگير ماجرا باعث ايجاد موانع عاطفي و احساسي ميگردد. اين موانع با گذشت زمان از بين نميروند. آنها تنها زماني از بين ميروند كه ما عذرخواهي كنيم و طرف مقابل كه از ما رنجيده است،انتخاب كند كه ما را ببخشد. در عذر خواهي هر فرد شيوه خاص خود و زبان عذرخواهي خود را دارد كه با توجه به آن روش عذر خواهي ميكند و يا عذرخواهي طرف مقابل را مي پذيرد.

در اينجا به طور مختصر به پنج زبان عذر خواهي اشاره مي شودكه نتيجه تحقيقات ما پيرامون اين مسئله است.

۱- اظهار پشيماني

متاسفم” ميتواند كلمه اوليه خوبي در ابراز اين زبان غذرخواهي باشد با وجود اين شما بايد بگوييد كه براي چه چيزي متاسف هستید .عبارت متاسفم اگر به تنهايي گفته شود بيش از حد عام است .

مثلا شما ميتوانيد بگوييد “متاسفم كه يك ساعت دير به خانه آمدم.ميدانم كه تو منتظر من بودي تا سينما برويم و ميدانم كه ما الان نيم ساعت اول فيلم را از دست داده ايم و شايد تو ديگر نخواهي كه الان به سينما بروي.در اداره درگير كار بودم .هيچ كس را جز خودم مقصر نميدانم احساس ميكنم تو را از خودم خيلي مايوس كردم”
اگر شما كنترل خود راد از دست داديد و با خشونت صحبت كرديد ،ميتوانيد بگوييد :” متاسفم كه منترل خود را از دست دادم و صدايم را بالادبردم . ميدانم كه با اين مسئله خيلي با خشونت رفتار كردم و تو را عميقا رنجاندم .هيچ كس نبايد با همسرش اينگونه صحبت كند .

احساس ميكنم به تو اهانت كردم .فقط ميتوانم تصور كنم كه اگر تو با من اينگونه صحبت كرده بودي ،چقدر ناراحت مي شدم .تو بايد خيلي ناراحت شده باشي و من هم بيسار متاسفم كه تو را ناراحت كردم”

اين زبان عذرخواهي يك زبان احساسي است .در اين زبان شما رنج عاطفي خود را كه به خاطر رنجاندن زياد طرف مقابل با حرف ها يا رفتارتان در درون شما ايجاد شده است ،به او ابراز مي نماييد.اگر اين زبان عذرخواهي شخصي است كه شما او را رنجانده ايد ،آنچه كه او ميخواهد بداند اين است كه:“آيا درك ميكني كه رفتارت چقدر مرا رنجانده است ؟” هر چيزي كمتر از اين نوع عذرخواهي براي او بي معني به نظر مي رسد.

۲- پذيرش مسئوليت

اين نوع عذر خواهي با عبارت “اشتباه كردم” آغاز ميشود و سپس به اين صورت ادامه پيدا ميكند كه فرد توضيح ميدهد كه كدام بخش رفتارش اشتباه بوده اشت.

به عنوان مثال “اشتباه كردم كه براي امروز عصر خود برنامه ريزي نكرد تا بتوانم زود به خانه بيايم .ميدانستم كه امشب قرار است بيرون برويم اما در اين مورد هوشيارانه فكر نكرد كه مي بايست چه ساعتي به خانه بيايم تا بتوانيم سر وقت بيرون برويم .گناه از من بود و اشتباه كردم .نميتوانم هيچ كس ديگري را مقصر بدانم”
فردي كه با خشونت صحبت كرده است ميتواند به اين صورت عذرخواهي كند:“نوع صحبت كردنم با تو اشتباه بود .بلند كردن صدايم روي تو و با خشونت صحبت كردن با تو حكايت از مهر و محبت من نميكند.نبايد اجازه ميدادم خلقم تنگ شود و كنترل خود را از دست بدهم.من تو را سرزنش نميكنم .من مسئوليت رفتارم را ميپذيرم و ميدانم كه رفتارم اشتباه بوده است.”
فردي كه زبان اصلي عذرخواهي اش “پذيرش مسئوليت ” است،منتظر اين است كه بشنود شما تصديق مي كنيد كه رقتارتان اشتباه بوده است.

براي اين فرد گفتن متاسفم هيچ وقت مثل يك عذرخواهي به نظر نمي رسد.او از شما مي خواهد به اين سمت متمايل شويد كه به خاطرحرفي كه گفته ايد يا رفتاري كه انجام داده ايد ،مسئوليت پذير باشيد و تصديق كنيد كه اشتباه كرده ايد.

۳- جبران كردن

در اين زبان عذر خواهي فرد به دنبال “درست كردن مسئله ” است.

شوهري كه سالگرد ازدواجشان را فراموش كرده بود گفت: ” ميدانم كه واقعا آن را خراب كرده ام .نميتوانم باور كنم كه واقعا سالگرد ازدواجمان را فراموش كرده باشم .اين چه جور شوهري است ؟ ميدانم كه نميتوانم آنچه را خراب كرده ام ، دوباره درست كنم.اما مي خواهم فرصتي به من بدهي تا بتوانم آن را برايت جبران كنم. مي خواهم در اين مورد فكري كني و به من بگويي كه چگونه مي توانم آن را برايت جبران كنم.ما ميتوانيم هر جايي برويم كه تو مي خواهي يا هر كاري انجام دهيم كه تو مي خواهي . تو لايق بهترين هستي و من ميخواهم آن را به تو بدهم.”
اگر “جبران كردن” زبان اصلي عذرخواهي همسرش باشد مطمئن باشيد نظري مي دهد مبني بر اينكه چگونه همسرش ميتواند اين مسئله را جبران كند. براي فردي كه زبان اصلي عذرخواهي اش “جبران كردن ” است ، آنچه كه مي خواهد بداند اين است كه” آيا هنوز عاشق من هستي؟”رفتار شما آنقدر براي او ناخوشايند است كه فكر ميكند شما چگونه مي توانيد او را دوست داشته باشيد و اين كار را انجام دهيد.

بنابراين آنچه او از شما تقاضا ميكند با زبان اصلي عشقش مطابقت دارد.

۴- ابراز خالصانه خواسته ي شما مبني بر تغيير رفتارتان

در اين نوع عذر خواهي فرد در پي پرداختن به اين طرح است تا از بروز دوباره رفتار بد جلوگيري نمايد.

مردي كه بار ديگر كنترل خود را از دست داد گفت: “من اين كاري را كه انجام دادم دوست ندارم .اين خوب نيست. ميدانم دوباره همان كاري را انجام دادم كه هفته ي پيش انجام داده بودم .اين امر بايد متوقف شود. تو لايق بهتر از اين هستي . مي تواني به من كمك كني تا مطمئن شويم اين رفتار دوباره اتفاق نمي افتد؟”

خواسته ي او براي تغيير كردن، به همسرش نشان مي دهد كه او خالصانه عذرخواهي مي كند. اين زوج تصميم گرفتند وقتي مرد احساس مي كند كه دارد عصباني ” مي شود ، به همسرش بگويد : ” عزيزم ، بايد براي قدم زدن بيرون بروم . زود بر مي گردم .” او به پياده روي مي رود و آرامش پيدا ميكند. وقتي پس از نيم ساعت برگشت به همسرش بگويد:” من تو را خيلي زياد دوست دارم و ارزش زماني كه بيرون بودم ميدانم. ديگر هيچ وقت نمي خواهم دوباره در مواجهه با تو كنترل خودم را از دست بدهم. من تو را تحسين ميكنم كه به من كمك كردي تا بر اين موضوع غلبه كنم.”

از نقطه نظر برخي افراد اگر عذرخواهي شما همراه با خواسته اي براي تغيير رفتارتان نباشد شما حقيقتا عذرخواهي نكرده ايد.هر چيز ديگري كه بگوييد آنها آن را خالصانه نمي دانند. از نظر آنها اگر شما واقعا عذرخواهي مي كنيد بايد به دبنال تغيير رفتارتان باشيد.

۵-تقاضاي بخشش

“امكان دارد لطفا مرا ببخشيد؟ ” اين كلمات در گوش افرادي كه زبان اصلي عذرخواهي شان ” تقاضاي بخشش” است، مانند موسيقي صدا ميكند. از نظر آنها اگر شما خالص هستيد بايد از آنها تقاضاي بخشش كنيد. اين همان چيزي است كه عذرخواهي حول محور آن مي چرخد .

شما او را رنجانده ايد و او مي خواهد بداند” آيا مي خواهي بخشيده شوي؟ آيا مي خواهي مانعي را كه با رفتارت ايجاد كرده اي از بين ببري ؟” تقاضاي بخشش همان چيزي است كه قلب آنها را لمس ميكند و رنگ و بوي اخلاص و صداقت دارد.

وقتي زوج ها ياد مي گيرند چطور با روشي كه براي فرد مقابل معنادار است از او عذرخواهي نمايند آنگاه خيلي راحت تر ميبخشند. وقتي شما براي عذرخواهي در تلاش هستيد ،آنچه بيشتر مردم ميخواهند بدانند اين است ” آيا تو صادق و خالص
هستي؟” با وجود اين آنها صداقت و خلوص شما را طبق اين معيار مي سنجند كه آيا آنچه را كه به آنها مي گوييد يك عذرخواهي خالصانه هست يا خير.

اين بدان معناست كه شما بايد ياد بگيريد به نحوي عذرخواهي كنيد كه با زبان عذرخواهي اصلي آنها مطابقت داشته باشد . هنگامي كه شما اين كار را انجام دهيد آنها هم خلوص واقعي شما را احساس مي كنند.

About hadi saghaei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *